ספרים


אשר שקדי (2003) מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני-תיאוריה ויישום. תל אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל-אביב 
פרטים על הספר ורכישתו   

 

 

 
אשר שקדי (2014) המשמעות מאחורי המילים: מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה. תל אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל-אביב 
פרטים על הספר ורכישתו   

 

 


Asher Shkedi (2014) Qualitative Data Analysis with An Essential Software Tool. Tel Aviv: Contento de Semrik
פרטים על הספר ורכישתו

 

 


Asher Shkedi (2005) Multiple Case Narrative: A Qualitative Approach to Studying Multiple Populations.
פרטים על הספר ורכישתו

גירסת התוכנה המוגבלת
אתם מוזמנים להוריד גרסת לימוד של תוכנת הנרלייזר. התוכנה בגרסה זו מוגבלת בהיקפה, אך אינה מוגבלת בפונקציות המחקריות שהיא מבצעת.
המעוניינים לערוך מחקר עם היקף נתונים רחב יותר מוזמנים לרכוש את התוכנה המורחבת
* חובה