מאפיינים עיקריים

תוכנת הנרלייזר מאפשרת לחוקרים לנתח במקביל מספר רב של מקרים ונושאים ובה בעת לשמור על היחוד של כל אחד מהם. החוקרים יכולים להתמקד במכלול הנתונים או רק בחלקים מהם, לאחד מסמכי ניתוח או לבחור קטעי מידע ספציפיים ולפצל אותם מהמכלול. החוקרים יכולים להשתמש בתוכנה כדי ליצור תיאור נרטיבי ו/או ליצור תיאוריה המעוגנת בנתונים.

תוכנת הנרלייזר מייבאת מסמכי מחקר ממקורות שונים: תעתיקי ראיונות או תצפיות, רשימות מחקר, מידע טקסטואלי של תשובות סקרים, מאמרים, או תקצירי מאמרים וכל מידע טקסטואלי אחר.

התוכנה מנתחת נתונים שמקורם מכל טיפוסי מעבדי התמלילים וממסמכים טקסטואליים אחרים (למשל, אתרי אינטרנט) וליצא את המידע המנותח למסמכים חדשים של מעבד תמלילים. תוכנת הנרלייזר מסייעת לחפש ולסמן קטעי עניין בתוך מסמכי הנתונים לסמן אותם וליחס להם מילות קוד. ניתן ליבא בקלות את מידע הנתונים הישר לתוך התוכנה.

תוכנת הנרלייזר מאפשרת לארגן ולמיין בקלות את הנתונים הביביליוגרפיים ומסייעת ליצור סקירת ספרות אקדמית.

לסיכום, תוכנת הנרלייזר מאפשרת:

 • תמיכה בשפות רבות
 • שימוש נוח וידידותי בסביבת "חלונות"
 • יבוא מסמכי נתונים מכל מעבד תמלילים או אתר אינטרנט.
 • ארגון הנתונים במבנה היררכי של קטגוריות
 • הצגת תוצרי הנתוח
 • יצוא מסמכי הניתוח לקובץ הניתן לשימוש במערכת "חלונות"
 • עבודה בו זמנית על מספר מסמכים תוך יכולת העברת נתונים ביניהם
 • שימוש ידידותי בטכניקות מוכרות בסביבת חלונות.
 • איחוד שני מסמכי ניתוח או יותר למסמך ניתוח חדש
 • חלוקת מסמכי הניתוח ליחידות המכילות חלק מתתי המקרים או חלק מהקטגוריות.
 • חיפוש מילים או ביטויים באמצעות כלי חיפוש חזק.
גירסת התוכנה המוגבלת
אתם מוזמנים להוריד גרסת לימוד של תוכנת הנרלייזר. התוכנה בגרסה זו מוגבלת בהיקפה, אך אינה מוגבלת בפונקציות המחקריות שהיא מבצעת.
המעוניינים לערוך מחקר עם היקף נתונים רחב יותר מוזמנים לרכוש את התוכנה המורחבת
* חובה