גירסת לימוד

הספר "המשמעות מאחורי המילים: מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה." כולל הדרכה מפורטת ביותר לשימוש בתוכנה, ובו עשרות רבות של איורים. חלקו האחר של הספר מציג את עקרונות המחקר האיכותני ואת מרחב המתודולוגיות האפשריות.

גירסת הלימוד כוללת את כל המאפיינים של התוכנה ללא מגבלת זמן. המגבלה היחידה היא מספר מקרי המחקר, מספר תתי המקרה, מספר הקטגוריות, מספר קטעי הנתונים ומספר מסמכי מקורות המידע שניתן להשתמש בהם במחקר.

פרטי המגבלות:

  • 1 מקרה מחקרי
  • 3 תת-מקרים
  • 50 קטגוריות
  • 100 קטעי נתונים
  • 20 מסמכים של מקורות מידע

גירסת הלימוד מאפשרת לא רק ללמוד על התוכנה אלא אף לבצע מחקרים בהיקף מצומצם המתאים לדרישות קורס אקדמי.

גירסת הלימוד משמשת גם ככלי עזר ללימוד ניתוח נתונים במחקר איכותני, הן באופן אישי והן במסגרת קורסים אקדמיים. יתרונה של התוכנה בכך שהיא מפרקת את התהליכים ומאפשרת הקפדה על המיומנויות הנדרשות. גירסת הלימוד נוסתה בהצלחה במספר קורסים אקדמיים ויוצאת עתה להפצה רחבה.

למידע אודות הספר ורכישתו